031-54753961

مشخصات کلی

فرش های ماشینی که دارای ابعاد و اندازه غیر استاندارد هستند، یا در ابعاد خیلی بزرگ مورد نیاز خریدار هستند که به صورت معمول هم در بازار پیدا نمی شوند جزء محصولات سفارشی به شمار می رود که بافتشان مستلزم صرف زمان و هزینه بیشتری از سوی خریدار می باشد.

در این مرکز انواع مختلفی از این دست سفارش انجام شده و فرش های متعددی در طرح و نقشه های خاص، ابعاد بزرگ و غیر استاندارد بافت شده است که با توجه به سابقه مجموعه در حوزه بافت محصولات سفارشی زمان کمتری هم برای این امر مورد نیاز بوده و هزینه تمام شده هم برای مشتری حداقل میزان ممکن می باشد.

10 / 10
از 1 کاربر
دسته بندی مقالات