031-54753961

شرکت فرش پرسان پارس

شرکت فرش پرسان پارس یک گروه بازرگانی است که در حوزه محصولات مرتبط با فرش فعالیت می کند. این مجموعه بیش از یک دهه است که فعالیت خود را در حوزه بازرگانی گسترش داده و انواع فرش ماشینی، تابلو فرش و گلیم را در داخل و خارج از کشور توزیع می نماید.

اهداف اصلی مجموعه جلب رضایت مشتریان، متنوع نمودن و ارتقاء کیفیت محصولات، افزایش تعداد نمایندگی در سطح کشور جهت دسترسی راحت تر مشتریان و همچنین ارائه خدمات و امکانات کامل مرتبط به فرش ماشینی، گلیم،فرش سفارشی، تابلو فرش چاپی، بافتی و... می باشد. در این مجموعه سفارشات مشتریان در تمامی ساعات روز و در طول هفته قابلیت ثبت داشته و درخواست و نیاز مشتریان به صورت کامل پشتیبانی می شود.