031-54753961

پروژه های انجام شده

پروژه های مختلفی در طول فعالیت شرکت انجام شده که بخش کوچکی از رزومه کاری آن محسوب می گردد و دانستن آن برای خریداران خالی از لطف نخواهد بود. که پروژه ها شامل مفروش نمودن مساجد بزرگ و کوچک مناطق مختلف کشور، تولید فرش های تشریفاتی برای فرودگاه ها، هتل ها و تالار ها، سفارشات مربوط به فرش های سایز بزرگ یا غیر استاندارد و همچنین صادرات محصولات مختلف و... می باشد. در این بخش برخی از این سفارشات انجام شده که توسط این مجموعه انجام شده با توضیحات در مورد نحوه انجام سفارشات مدت زمان تحویل و عکس هایی مرتبط با این موضوعات در اختیار بازدید کننده های عزیز قرار می گیرد.

1مجموع 13 پروژه
1مجموع 13 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر
دسته بندی مقالات