031-54753961

فرش ماشینی

فرش ماشینی اصلی ترین شاخه صنعت نساجی ایران می باشد که دارای ارزش افزوده بالایی برای کشور است و توسعه آن موجب فعال شدن صنایع جانبی و اشتغال زیایی بالایی در کشور خواهد بود. بیشترین میزان تولید فرش ماشینی مربوط به شهر کاشان می باشد؛ در این منطقه تمامی انواع فرش 500 شانه، 700 شانه، فرش هزار شانه و 1200 شانه و دیگر محصولات جانبی فرش ماشینی در تیراژ بالا تولید شده و به شکل مستقیم و غیر مستقیم در تمامی شهرها توزیع می گردد. بخش عظیمی از تولیدات نیز به کشورهای منطقه و همچنین اروپا صادر می شود که حاصل آن ارزآوری بالا برای ایران است. در این گالری انواع فرش ماشینی به تفکیک شانه و تراکم و مشخصات قرار داده شده است.

123456...2021مجموع 420 محصول
123456...2021مجموع 420 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :